SKONTAKTUJ się z nami

AC METAL Sylwester Wróblewski
86-302 Biały Bór 119B
tel. +48 530 000 583
biuro@ac-metal.com

MISJA GOSPODARCZA - LISTOPAD 2014

Firma AC Metal uczestniczyła w terminie 24-27 listopada 2014 r. w Misji gospodarczej do Frankfurtu nad Menem w Niemczech w terminie 24-27 listopada 2014 r. organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Misja była finansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie). Program misji obejmował m.in. spotkania z przedstawicielami firm Niemieckich dotyczące możliwości nawiązania współpracy w zakresie obróbki metali oraz udział w targach EUROMOLD we Frankfurcie.


Udział w Misji został współfinansowany w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze